محصولات دیابت

سیتال وی ۲۵/۵۰/۱۰۰

سیتاگلیپتین، یک مهار کننده آنزیم دی پپتیدیل پپتیداز تیپ ۴  (DPP-4) می‌باشد که یک داروی ضد دیابت خوراکی است و …

سیتال وی ام ۵۰/۵۰۰

این دارو در درمان دیابت نوع ۲، استفاده می‌شود که نسبت به سیتاگلیپتین تنها مزایای زیر را دارد: …

سیتال وی ام ۵۰/۱۰۰۰

این دارو در درمان دیابت نوع ۲، استفاده می‌شود که نسبت به سیتاگلیپتین تنها مزایای زیر را دارد: …

ملیجنت

لیناگلیپتین با افزایش سطح انسولین خون سبب کنترل قند خون در بدن می‌شود.