محصولات دیابت

سیتال وی ۲۵/۵۰/۱۰۰

سیتاگلیپتین، یک مهار کننده آنزیم دی پپتیدیل پپتیداز تیپ ۴  (DPP-4) می‌باشد که یک داروی ضد دیابت خوراکی است و …

سیتال وی ام ۵۰/۵۰۰

این دارو در درمان دیابت نوع ۲، استفاده می‌شود که نسبت به سیتاگلیپتین تنها مزایای زیر را دارد: …

سیتال وی ام ۵۰/۱۰۰۰

این دارو در درمان دیابت نوع ۲، استفاده می‌شود که نسبت به سیتاگلیپتین تنها مزایای زیر را دارد: …

ملیجنت

لیناگلیپتین با افزایش سطح انسولین خون سبب کنترل قند خون در بدن می‌شود…

امپادیانس ۱۰ (امپاگلیفلوزین)

از دسته داروهای مهارکننده بازجذب گلوکز در کلیه هست که برای بیماران دیابتی نوع ۲…

امپادیانس ۲۵ (امپاگلیفلوزین)

از دسته داروهای مهارکننده بازجذب گلوکز در کلیه هست که برای بیماران دیابتی نوع ۲ در کنار ورزش و…

امپادیانس ام ۱۰۰۰/۵

ترکیبی از دو قرص متفورمین (۱۰۰۰میلی گرم) و امپاگلیفلوزین (۵ میلی گرم ) هست که برای بیماران دیابتی نوع ۲…

امپادیانس ام ۱۰۰۰/ ۱۲.۵

ترکیبی از دو قرص متفورمین (۱۰۰۰میلی گرم) و امپاگلیفلوزین (۱۲.۵میلی گرم ) هست که برای بیماران دیابتی نوع ۲…

امپاجنت ۵/۱۰

ترکیبی از دو قرص ملیجنت (لیناگلیپتین ۵ میلی گرم ) و امپاگلیفلوزین (۱۰ میلی گرم ) هست که…

امپاجنت ۵/۲۵

ترکیبی از دو قرص ملیجنت (لیناگلیپتین ۵ میلی گرم ) و امپاگلیفلوزین (۲۵میلی گرم ) هست که با مهار…

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux