ملیجنت 5 میلی‌گرم (لیناگلیپتین)

(Melijent (Linagliptin 5 mg

شکل دارویی: قرص

لیناگلیپتین با افزایش سطح انسولین خون سبب کنترل قند خون در بدن می‌شود. همچنین سطح هورمون گلوکاگون را نیز کاهش می‌دهد. گلوکاگون سبب می‌شود که کبد، قند بیشتری تولید کند. در نتیجه با کاهش سطح گلوکاگون سطح قند خون نیز کاهش می‌یابد.

مصرف این دارو به تنهایی و یا با سایر داروهای خوراکی دیابت موجب پایین آمدن گلوکز و کنترل قند خون بدون اضافه وزن یا افزایش خطر هیپوگلایسمی می‌شود.