سیتال وی ام500/ 50 میلی‌گرم (سیتاگلیپتین + متفورمین)

Sitalvi-M 50/ 500 (Sitagliptin/ Metformin 50/ 500 mg)

شکل دارویی:قرص

این دارو در درمان دیابت نوع 2، استفاده می‌شود که نسبت به سیتاگلیپتین تنها مزایای زیر را دارد:

1.کاهش موثر هموگلوبین A1c با استفاده از اثر مکمل سیتاگلیپتین و متفورمین

2.کنترل بهتر قند خون در مقایسه با متفورمین مونو تراپی

3.کاهش مشخص حملات هیپوگلیسمی (افت قند خون) در بیماران دیابتی

4.کاهش وزن مشابه با متفورمین مونوتراپی