سیتال وی 25/ 50/ 100 میلی‌گرم (سیتاگلیپتین)

Sitalvi 25/ 50/ 100 mg (Sitagliptin)

شکل دارویی: قرص

سیتاگلیپتین، یک مهار کننده آنزیم دی پپتیدیل پپتیداز تیپ 4  (DPP-4) می‌باشد که یک داروی ضد دیابت خوراکی است و به وسیله کنترل سطح انسولین به کنترل سطح قند خون کمک می‌کند. سیتاگلیپتین مقدار انسولین تولید شده توسط بدن پس از صرف غذا را تنظیم می‌کند. سیتاگلیپتین در درمان تک دارویی یا کمکی دیابت نوع دو استفاده می‌شود و در درمان دیابت نوع یک کاربردی ندارد.