ارولوژی

داپوژیل

داپوکستین یک مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین برای درمان انزال زودرس در آقایان می باشد.