داپوژیل 30میلی گرم (داپوکستین)

Dapogil 30 mg (Dapoxetine)

شکل دارویی: قرص

داپوکستین یک مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین برای درمان انزال زودرس در آقایان می باشد. این دارو زمان انزال را افزایش داده و کنترل بر انزال را بهبود می‌بخشد.