آنتی بیوتیک

تاواسیدال

لووفلوکساسین یک آنتی بیوتیک از گروه فلوروکینولونها است که با جلوگیری از تکثیر DNA باکتری باعث …

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux