مترونیدازول125میلی گرم/5میلی گرم

Metronidazole- Alhavi(Metronidazole 125mg/5ml)

شکل دارویی:سوسپانسیون

مترونیدازول یک آنتی بیوتیک رایج برای درمان عفونت‌های باکتریایی بی‌هوازی (پروتوزوآ) و تک یاخته‌ای است و در درمان عفونت‌های پوست، استخوان، مفاصل، بافت نرم، برخی از انواع اسهال، عفونت‌های واژن و سایر عفونت‌های لگنی، عفونت‌های داخل شکمی، سینه پهلو (پنومونی)، سپتی سمی (عفونت در خون)، اندوکاردیت (عفونت لایه خونی قلب و دریچه‌های قلبی)، آمیبیاز (عفونت با آمیب) و تریکومونازیس (عفونت با تریکوموناس)، به کار می‌رود. همچنین به عنوان پیشگیری از عفونت، پیش از جراحی‌های تناسلی و شکمی تجویز می‌شود.