تاواسیدال500 میلی گرم(لووفلوکساسین)

Tavacidal 500 (Levofloxacin)

شکل دارویی: قرص

لووفلوکساسین یک آنتی بیوتیک از گروه فلوروکینولونها است که با جلوگیری از تکثیر DNA باکتری باعث مرگ آنها می‌شوند. لووفلوکساسین ضد باکتری وسیع الطیف است که بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی هوازی و برخی بی هوازی های حساس به دارو موثر است. این دارو در درمان سینوزیت ماگزیلاری حاد ، برونشیت مزمن باکتریال، آنفلوآنزا، پروستاتیت، عفونت پوستی، عفونت دستگاه ادراری و پیشگیری از اسهال موثر می باشد.