زادی کید (1میلی گرم/ 5میلی لیتر) کتوتیفن فومارات

(Zadikid (Ketotifen Fomarate 1mg/ 5ml

شکل دارویی: شربت

کتوتیفن جهت پیشگیری، درمان آسم و حساسیت در کودکان و بزرگسالان مصرف می‌شود. این دارو در موارد دیگری از آلرژی همچون التهاب بینی و التهاب ملتحمه (برونشیت آلرژیک، رینیت آلرژیک، درماتوز آلرژیک) نیز به کار می‌رود.