الحاوی با دانش آموزان در اولین روز مدرسه

هرسال همزمان با بازگشایی مدارس، نقش اساسی کودکان و نوجوانان به عنوان سرمایه‌های اصلی جامعه رنگ و بویی تازه به خود می‌گیرد و ذهن مسئولان و خانواده‌ها را بار دیگر به خود معطوف می‌سازد. از جمله مهم‌ترین مسئله در رابطه با کودکان تعلیم و تربیت صحیح در کنار توجه به سلامتی آنها می‌باشد، زیرا سلامت روح و جسم آنها تضمین کننده سلامت آینده جامعه می‌باشد. دانش‌آموزان بخش عمده‌ای زندگی خود را در مدارس سپری می‌کنند و تحت تعلیم و پرورش معلمان و مدیران مدرسه خود قرار می‌گیرند، که این موضوع بیانگر نقش مهم آموزش و پرورش و مدارس در تربیت این دانش‌آموزان است. به هر میزان که آموزش و پرورش بتواند نقش تربیتی و پرورشی خود را بهتر انجام دهد، به همان اندازه هم دانش‌آموزان فارغ التحصیل این مدارس افرادی توانمندتر و مفیدتر خواهند بود که البته تعامل و همکاری خانواده‌ها و سایر سازمان‌های فعال جامعه در این زمینه کارساز است. شرکت الحاوی در اولین روز مدرسه در کنار دانش آموزان حضور یافت تا حمایت خود را از کودکان نشان دهد، همچنین در سال جدید برنامه‌ای در جهت تحقق یکی از مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت که توجه به مبحث آموزش علمی کودکان می‌باشد در دستور کار قرار گرفت و تصمیم به فراهم کردن تدارکات لازم در جهت اجرای برنامه گردش علمی و بازدید از کارخانه الحاوی برای مدارس در سال تحصیلی جدید، گرفته شده است.