مزالکس250/500 میلی گرم(مزالازین)

Mesalex 250/500mg (Mesalazine)

شکل دارویی: قرص

این دارو در درمان و پیشگیری کولیت اولسراتیو، کرون، پروکتیتیس و پروکتوسیگموئیدیتیس (التهاب راست روده) بکار می‌رود. این دارو با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز باعث کاهش تولید پروستاگلاندین‌ها و در نتیجه کاهش التهاب در بیماری التهابی روده‌ها می‌شود.