مبریکس135/200میلی گرم(مبورین)

Meberix135/200 mg (Mebeverine)

شکل دارویی: کپسول و قرص

این دارو آنتی اسپاسمودیک است که مستقیما روی عضلات صاف دستگاه گوارشی اثر می‌کند و در درمان سندرم روده تحریک پذیر مصرف می‌شود.