لیتومید300میلی گرم(لیتیوم کربنات)

(Lithomid (Lithium Carbonate  300 – Alhavi

شکل دارویی: قرص

اين دارو براي درمان اختلالات دو قطبي تجویز می شود و به عنوان درمان نگهدارنده جهت كاهش حالات مانيك در بيماران دچار مانيا و پيشگيري از افسردگي به كار می رود.  این‌ دارو از شدت‌ تغییرات‌ خلقی‌ می‌کاهد و به‌ شما اجازه‌ می‌دهد کنترل‌ بیشتری‌ برروی‌ احساسات‌ خود داشته‌ باشید.