اکسپکتورانت

Expectorant

شکل دارویی:شربت

 

 این دارو در درمان علامتی سرفه و احتقان بینی ناشی از سرما خوردگی، آلرژی و عفونت های تنفسی مورد مصرف قرار می گیرد. اكسپكتورانت براي كاهش غلظت و چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن از ريه ها، كاهش موكوس ريوي و تبديل سرفه هاي خشك به سرفه ترشحي و خلط آور استفاده می شود.