دیفن هیدرامین +  آمونیوم کلراید12.5/12میلی گرم /5میلی لیتر

Diphenhydramine Compound

شکل دارویی: شربت

اين فرآورده دارای اثرات ضد هيستامينی و ضد كولينرژيكی است و در درمان رینیت کهیر ، علائم آلرژی ، بیماری مسافرت ، پارکینسون ، تسکین سرفه و نشانه های احتقانی کاربرد دارد. اين دارو غلظت ترشحات نايژه را كاهش مي دهد و اثر خلط آوری و نرم كنندگي دارد. همچنين اين فرآورده احتقان همراه با سرفه،احتقان بینی و نايژه را كاهش مي دهد.