دکسترومتورفان + سودوافدرین

Dextromethorphan + Pseudoephedrine

شکل دارویی: شربت

 

این دارو در رفع حالات التهابی دستگاه فوقانی از جمله رینیت آلرژیک، التهاب حاد یا تحت حاد سینوس‌ها، خروسک، التهاب نای و نایژه و نیز تسکین علامتی سرفه‌های خشک ناشی از گلودرد خفیف و تحریک ناشی از سرماخوردگی به کار می‌رود.