فبوکسوریک40/80 میلی گرم (فبوکسوستات)

Febuxuric 40 /80 mg(Febuxostat)

شکل دارویی: قرص

داروی فبوکسوستات برای کنترل مزمن هایپراوریسمی در بیماران مبتلا به نقرس استفاده می شود. این دارو یک مهارکننده آنزیم گزانتین اکسیداز (آنزیم مسئول تبدیل هایپوگزانتین به گزانتین و به اوریک اسید) است و باعث می شود که بدن اسید اوریک کمتری تولید کند.