دکسترومتورفان15 میلی گرم/5میلی لیتر

 Dextromethorphan 15 mg/5ml

شکل دارویی:شربت و قطره

دکسترومتورفان برای درمان علامتی سرفه‌های بدون خلط ناشی از گلودرد و سرماخوردگی یا محرک‌های استنشاق شده بکار می‌رود.