دالفارکس 10 میلی گرم(فامپریدین)

(Dalfarex 10 mg (Fampridine

شکل دارویی: قرص

این دارو جهت بهبود ناتوانی حرکتی در افراد مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس(MS) و آسیب طناب نخاعی به کار می رود. این دارو مهار کننده غیر اختصاصی کانال پتاسیم است که هدایت را در آکسون هایی که به صورت نقطه ای دمیلینه شده اند بهبود می دهد به این ترتیب که رپلاریزاسیون را به تاخیر می اندازد و زمان پتانسیل عمل را افزایش می دهد. تقویت هدایت نورونی، فعالیت فیبر عضلات اسکلتی را تقویت می کند و در نتیجه عملکرد نورون های حرکتی محیطی را بهبود می بخشد.