گواهینامه ها و دستاوردها

گواهینامه اهتمام به کیفیت
گواهى GMP جامدات
گواهى GMP مایعات
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
تأییدیه حلال
صفحه اول
پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز تولیدی
(آکرودیته)
صفحه دوم
پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز تولیدی
(آکرودیته)
صفحه اول
لوح بلورین
کیفیت
تأییدیه حلال
صفحه دوم
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux