ضد نقرس

فبوکسوریک

داروی فبوکسوستات برای کنترل مزمن هایپراوریسمی در بیماران مبتلا به نقرس استفاده می شود. این دارو …