سیتال وی ام ۱۰۰۰/ ۵۰ میلی‌گرم (سیتاگلیپتین + متفورمین)

Sitalvi-M 50/ 1000 (Sitagliptin/ Metformin 50/ 1000 mg)

شکل دارویی:قرص

این دارو در درمان دیابت نوع ۲، استفاده می‌شود که نسبت به سیتاگلیپتین تنها مزایای زیر را دارد:

۱.کاهش موثر هموگلوبین A1c با استفاده از اثر مکمل سیتاگلیپتین و متفورمین

۲.کنترل بهتر قند خون در مقایسه با متفورمین مونو تراپی

۳.کاهش مشخص حملات هیپوگلیسمی (افت قند خون) در بیماران دیابتی

۴.کاهش وزن مشابه با متفورمین مونوتراپی